Skip to content

Statwa Titulari l-antika ta’ San Pietru Appostlu f’Birżebbuġa

 

Statwa Titulari San Pietru (l-antika)
kitba u riċerka ta’ Michael Balzia
Ippubblikat fuq ‘Birżebbuġa: ‘Leħen il-Parroċċa San Pietru fil-Ktajjen’, Festa 1989.

 

stampa

caption

 

Nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Awissu, il-vara titulari tal-parroċċa tagħna tagħlaq 30 sena minn mindu nħarġet proċessjonalment għall-ewwel darba fit-toroq ta’ Birżebbuġa.(1)  Hija ħadet post dik li llum tinsab fil-kor tal-Knisja Parrokkjali.  Din l-ewwel statwa, ta’ l-injam (2), inħadmet fl-“Arte Sacra” ta’ Ruma (3) u ngħatat lill-parroċċa mill-benefattur Carmelo Axiaq.(4)  Kien il-Ħadd, 28 ta’ Diċembru 1947 li din l-istatwa nġiebet f’Birżebbuġa mill-Knisja Konventwali ta’ San Franġisk ta’ Putirjal, il-Belt Valletta, fejn inżammet għal xi ftit żmien wara li ddaħħlet f’Malta(5).   F’Birżebbuġa, l-istatwa ta’ San Pietru tniżżlet quddiem il-Knisja Parrokkjali u wara li ddawret mat-toroq prinċipali ta’ Birżebbuġa u San Ġorġ akkumpanjata mill-Banda Santa Katarina taż-Żurrieq, għall-ħabta ta’ xi t-3.30pm meta waslet fuq iz-zuntier tbierket mill-Vigarju Ġenerali, l-lsqof Emmanuele Galea (6).  Għal xi żmien, l-abbozz tal-vara ġie espost fil-Knisja Parrokkjali.  Dan għadu miżmum mill-familjari ta’ l-istess Axiaq sa llum.  L-istess benefattur, xi snin wara rregala wkoll pedestall għall-istess statwa.  Dan sar għand l-iskultur Carmelo Tonna tar-Rabat .(7)   Nagħlaq dan l-artiklu b’silta minn rapport ta’ wieħed li kien preżenti għat-tberik ta’ din l-istatwa titulari fejn qal: “Kienet xena tassew li tqanqlek!  Statwa ta’ San Pietru, sabiħa tassew li qisha qed tkellmek, riesqa fuqek bil-mod il-mod qisha l-figura ta’ San Pietru, Appostlu u Kap tal-Knisja, li niżel mis-smewwiet biex jieħu ħsieb il-Knisja li qiegħda taħt il-patroċinju tiegħu.   Ħaġa ta’ l-għaġeb tassew: il-poplu deher mimli bil-ferħ u bl-entużjażmu, bħal meta familja li tkun nieqsa mill-missier, tilqa’ lill-Kap tagħha”.

 

Referenzi:

1.      Il-Berqa Nru. 3410 tal-Ħamis, 6 ta’ Awissu 1959, p. 1.

2.      Il-Berqa, Is-Sibt, 27 ta’ Diċembru, 1947, p. 5.

3.      Il-Berqa, Ibid.

4.      Il-Berqa, Ibid.

5.      Il-Berqa, l-Erbgħa 31 ta’ Diċembru, 1959, p.3.

6.      Il-Berqa, Ibid.

A.A.M.-Suppliche 1953 Vol. 1 –   212 . Ir-rikors biex isir dan il-pedestal sar tliet darbiet.  Wara li l-‘Giunta Diocesana’ ma laqgħetx żewġ rikorsi; 258/48 u 622/52 minħabba l-istil barokk li bih tħażzeż il-pedestall li ma kien jaqbel xejn ma’ l-istil tal-Knisja Parrokkjali, hija approvat id-disinn nhar l-14 ta’ April  1953. Waqt li r-rikors ġie ppreżentat mill-Kappillan Dun Mikiel Spiteri nhar is-16 ta’ Marzu 1953, id-digriet ta’ l-approvazzjoni ħareġ nhar it-18 ta’ Marzu, 1953.

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: