Skip to content

Dati Storiċi Tul il-75 sena Parroċċa (1913-1988)

 

Dati Storiċi Tul il-75 sena Parroċċa (1913-1988)
kitba u riċerka ta’ Awtur Mhux Indikat
Ippubblikat fuq ‘Birżebbuġa: ‘Leħen il-Parroċċa San Pietru fil-Ktajjen’, Festa 1988.

 

stampa

caption

 

09 ta’ Settembru, 1913

Birżebbuġa ssir Parroċċa.

16 ta’ Settembru, 1913

L-lsqof Pietru Pace f’ittra Pastorali xandar it-twaqqif tal-Parroċċa.

21 ta’ Settembru, 1913

Sar il-Pussess tal-Kappillan Dun Karm Bugelli kif ukoll l-ewwel Proċessjoni bl-istatwa tad-Duluri.

Awwissu, 1914

Il-Bidu ta’ l-ewwel Gwerra Dinjija.

1920

Il-Kumpanija Shell tiftaħ l-ewwel stallazzjoni taż-żejt f’Malta ġewwa Birżebbuġa.

1 ta’ Novembru, 1921

Dun Karm Bugelli intagħżel bħala membru ta’ l-Assembleja Leġislattiva.

16 ta’Jannar, 1923

Infetaħ l-Ajrudrom f’Ħal Far.

3 ta’ Frar,1924

Sar il-Pussess tal-Kappillan Dun Anġlu Fenech.

14 ta’ Marzu, 1926

Ġie magħżul il-Brolli biex fuqu tinbena l-Knisja l-Ġdida.

29 ta’ Awwissu,1926

Sar it-tberik u t-tqegħid ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja.

1932

Twaqqaf il-Kunvent tas-Sorijiet tal-Karita’.

1936

Infetħet il-fergħa tal-Museum tas-Subien.

29 ta’ Mejju, 1938

Tbierket l-ewwel parti tal-Knisja l-Ġdida.

16 ta’ Ġunju, 1938

Ġie trasportat Ġesu’ Sagramentat għall-Knisja l-Ġdida.

11 ta’ Ġunju, 1940

L-ewwel refuġjati jħallu Birzebbuġa minħabba l-attakki tat-Tieni Gwerra Dinjija.

2 ta’April, 1949

Saret l-ordinazzjoni ta’ Dun Ġorġ Żammit – l-ewwel Saċerdot minn Birżebbuġa.

15 ta’ Ġunju, 1952

Sar il-Pussess tal-Kappillan Dun Mikiel Spiteri.

21 ta’ Novembru, 1954

Sar il-Pussess tal-Kappillan Dun Ġużepp Minuti.

Awwissu, 1957

Twaqqfet l-ewwel Banda f’Birżebbuġa – ‘San Pietru’.

7 ta’ April,1962

Saret l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Ġużepp Berry, Dun Alfred Micallef, Dun Vinċenz Deguara.

1963

Tul din is-sena saru bosta ċelebrazzjonijiet tal-50 sena Parroċċa.

17 ta’ Mejju, 1964

Sar Il-Kungress tax-Xirka ta’ l-lsem Imqaddes t’Alla.

1965

Ġiet approvata l-arma ta’ Birżebbuġa  (PAĊI  U SAĦĦA LIL KULĦADD).

19 ta’ Marzu, 1972

Saret l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Charles Carabott.

25 ta’ Lulju, 1973

Ħareġ l-ewwel Fuljett Parrokkjali.

27 ta’ Aprl ,1975

Saret l-ordinazzjoni saċerdotali ta’ Dun Daniel Farrugia fil-parroċċa tagħna.

14 ta’ Mejju,1977

Saret il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca.

29 ta’ Ottubru, 1978

Sar il-Pussess tal-Kappillan Dun Karm Frendo.

13 ta’ Ġunju, 1980

Tħabbret il-mewt tal-Kappillan Dun Karm Frendo.

12 ta’ Ottubru,1980

Sar il-pussess tal-Kappillan Dun Pawl Buttiġieġ

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: