Skip to content

Iċ-Ċentinarju Parrokkjali 1913 – 2013

Attivitajiet

Programm ta’ Attivitajiet taċ-Ċentinarju

Buga 100 Sena Logo

Insellmulek MP3 Open Doc

Innu taċ-Ċentinarju

Mitt Sena fi Ħdanek MP3 Open Doc

Diska taż-Żgħażagħ taċ-Ċentinarju

Kalendarju tal-Attivitajiet  Open Doc

31 ta’ Diċembru 2012 Mixgħela 1913 -2013 mal-Faċċata tal-KnisjaNofs il-Lejl – Mota ta’ Tħabbira tas-Sena
20 ta’ Jannar 2013 Tberik tal-Annimali
22 ta’ Frar 2013 Festa tal-Katedra ta’ San PietruQuddiesaFtuħ tal-Exhibition dwar il-ħajja tal-Parroċċa
8 ta’ April 2013 Jibda l-Quiz għat-Tfal
10 ta’ April 2013 Ikompli l-Quiz għat-Tfal
15 ta’ April 2013 Ikompli l-Quiz għat-Tfal
18 ta’ April 2013 Ikompli l-Quiz għat-Tfal
22 ta’ April 2013 Ikompli l-Quiz għat-Tfal
29 ta’ April 2013 L-Ewwel Quarter Final tal-Quiz għat-Tfal
30 ta’ April 2013 Attivita’ għall-Anzjani
6 ta’ Mejju 2013 It-Tieni Quarter Final tal-Quiz għat-Tfal
13 ta’ Mejju 2013 Semi Final tal-Quiz għat-Tfal
14 ta’ Mejju 2013 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja fil-ġurnata tagħha.  Imexxi l-Konċelabbrazzjoni Mons. Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca.
18 ta’ Mejju 2013 Ċelebrazzjoni ta’ Pentekoste mid-Djoċesi fil-parroċċa
20 ta’ Mejju 2013 Final tal-Quiz għat-Tfal
30 ta’ Ġunju 2013 Għoti tad-Demm
8 – 12 ta’ Lulju 2013 Evanġelizzazzjoni fiż-Żona tal-Qajjenza
23 ta’ Lulju 2013 Tour tal-Knisja Parrokkjali
29 Lulju – 4 ta’ Aww 13 Festa ta’ San Pietru fil-KtajjenIl-Ħamis, Mons Isqof Ġorġ FrendoIl-Ġimgħa, Mons Isqof Mario GrechIl-Ħadd, Mons Isqof Awżiljarju Charles Scicluna
28 ta’ Awwissu 2013 Kunċert mil-Band taż-Żgħażagħ u ż-Żgħażagħ tal-parroċċa
29 ta’ Awwissu 2013 Lejla Folkloristika
30 ta’ Awwissu 2013 Kunċert mill-Big Band Brothers
9 ta’ Settembru 2013 Pontifikal minn Monsinjur Arċisqof f’għeluq il-100 sena mit-twaqqif tal-parroċċa, kxif ta’ lapida komemorattiva u qsim tal-kejk tal-okkażżjoni.  Jieħdu sehem il-Baned Lokali
15 ta’ Settembru 2013 Proċessjoni bl-istatwa tad-Duluri bis-sehem tal-Baned u wara Quddiesa Kantata
22 ta’ Settembru 2013 Tour tal-Parroċċa
28 ta’ Settembru 2013 Musical miż-Żgħażagħ
29 ta’ Settembru 2013 Musical miż-Żgħażagħ
6 ta’ Ottubru 2013 Festa tal-Madonna tar-Rużarju
8 ta’ Novembru 2013 Djakonat ta’ Brian Gialanze’
10 ta’ Novembru 2013 Żjara fiċ-Ċimiterju
16 ta’ Novembru 2013 Akkademja miż-żewġ Baned ta’ Birżebbuġa taħt il-Patronċinju tal-President ta’ Malta
29 ta’ Diċembru 2013 Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr
Dati mhux konfermati 1. Sports Tournament jew Fun Run2. Żjara il-Ħabs
Se jsir ukoll
  1. Quddiesa fid-djar tal-morda
  2. Ktieb dwar il-ħajja tal-parroċċa
  3. DVD dwar il-parroċċa li ser jitqassam lil kull familja
  4. Music CD bl-Innu taċ-Ċentinarju u d-Diska taż-Żgħażagħ
  5. Souvenirs tal-okkażżjoni bil-logo taċ-ċentinarju
  6. Proġett fil-knisja b’tifkira taċ-Ċentinarju
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: