Skip to content

Il-Ħamis it-Tieni Tridu, Festa 2012

August 2, 2012

 

Fis-6:30pm jerġa’ jkun hemm quddiesa bl-għasar votiv.  Din se tkun bi priedka ta’ Patri Marcello Ghirlando OFM.

Illum se jkun hemm programm mimli daqs bajda.  Iż-żewġ baned minn issa ‘l quddiem jibdewjieħdu sehem it-2 li huma.  Il-Banda San Pietru fil-Ktajjen tħeġġeġ lil kulħadd biex fis-7pm il-bċejjeċ tal-baħar jinġabru fejn il-moll ta’ San Ġorġ biex imbagħad tibda l-manifestazzjoni fuq il-baħar xi ħaġa unika u rinomata biss mal-festa ta’ Birżebbuġa.  Mill-Bajja ta’ San Ġorġ din titwassal il-Bajja s-Sabiħa minn fejn titniżżel u tiġi milqugħa mill-Banda San Pietru AD 1957.  Wara jsir marċ mat-toroq.

Għat-8pm il-Banda tas-Soċjeta Filarmonika San Pietru, se tibda marċ minn qudiem il-każin u jintemm quddiem il-planċier tal-istess Soċjeta.  Fid-9pm jibda l-programm Mużikali tal-istess banda b’siltiet diversi u akkumpanjati minn kantanti diversi.

Għall-ħabta tal-11pm jintemm il-programm tas-Soċjeta Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa AD. 1990 u tidħol fil-pjazza l-Banda San Pietru fejn imbagħad tittellgħa l-vara ta’ San Pietru fuq il-kolonna fost il-ferħ tal-partitarji.

Wara jsir ħruq ta’ nar l-art organizzat mill-Banda San Pietru fil-Ktajjen.

Il-Ħamis. 4 ta’ Awwissu
It-Tieni Jum tat-Tridu.

06.30pm Quddiesa bl-Għasar bil-Malti mmexxija minn Patri Marcello Ghirlando OFM. Nistiednu b’mod speċjali l-Għaqdiet tal-Parroċċa.  Wara kurunella, Antifona u Barka Sagramentali.
07:15pm Biex inkomplu nġeddu it-tradizzjoni li kien beda il-mibki Dun Karm Frendo u żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika u bil-parteċipazzjoni tal-Banda San Pietru, jingħata bidu għad-dimostrazzjoni ta’ fuq il-baħar fejn l-istatwa ta’ San Pietru, xogħol l-iskultur Michael Camilleri Cauchi titlaq  mill-moll ta’ San Ġorġ, fejn dawk kollha dilettanti tad-dgħajjes u opri tal-baħar huma mħeġġa biex jakkumpanjaw l-istatwa ta’ San Pietru sa fejn il-moll tal-Bajja s-Sabiħa.
08.00pm Mal-wasla tal-istatwa ħdejn il-pitch tal-waterpolo, il-Banda San Pietru fil-Ktajjen, idoqq l-Innu Popolari.  Wara l-istess Banda tibda marċ tul dawn it-toroq: il-Bajja  is-Sabiħa, San Patrizju,  Despott , San Filippu, San Frangisk, San Ġwann, Żurrieq, 31 ta’ Marzu, Misraħ ir-Repubblika,  San Tumas, Sant’Anġlu, Santa Rita, il-Brolli.
08:00pm Is-Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa AD 1990 tibda marċ minn quddiem il-każin u jgħaddi minn dawn it-toroq:  Santa Katerina, San Mikiel, Żaren Dalli sa Misraħ il-Knisja.
09:15pm Is-Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa AD 1990 tesegwixxi programm vokali u strumentali fuq il-lanċier f’Misraħ il-Knisja taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Michael Bugelli bis-sehem tal-Kor Xmun Pietru taħt id-direzzjoni ta’ Felicienne Paris.

PROGRAMM MUŻIKALI TAL-BANDA BIRŻEBBUĠA A.D. 1990

Innu Popolari

Lil San Pietru
Jieħu sehem il-Kor Xmun Pietru

Mużika; Mro Carmelo Pace
Versi: Dun Frans Camilleri

Kor

Nabucco
Jieħu sehem il-Kor Xmun Pietru

G.Verdi

Concerto D’Amore

Jacob De Haan

Song

The Greatest Love of All

Kantanta: Marthese Grech

Arr. Reid Thomas

Song

Con Te Partiro
Ikanta: Johan Briffa

Sartori / Quarantotto

Song

Whenever Wherever
(As performed by Shakira)

Shakira
Arr. Frank Barnaerts

Overture

Die Fledermaus

Johan Strauss
Arr. Lucien Cailliet

Soundtrack

‘War’ & ‘Gonna Fly Now’
From film Rocky 4

Vince Dicola Arr. Peter King

Song

One moment in Time
Mistiedna Speċjali: Chiara Siracusa

Whitney Houston

Song

Angel
Mistiedna Speċjali: Chiara Siracusa

Chiara Siracusa Arr. Paul Borg

Soundtrack

Titanic Medley
(An Ocean of Memories, Hymn to the Sea, Hard to Starboard, The sinking, My heart will go on)

Mistiedna Speċjali: Chiara Siracusa

James Horner Arr. Takashi Hoshide

Innu

San Pietru Fil-Glorja
Kor: Xmun Pietru
Soprano: Marthese Grech
Tenur: Johan Briffa

Mużika: Alex Caruana
Arr. Simon Farrugia
Lirika: Alex Caruana

Innu

Lill-Banda Birżebbuġa
Kor: Xmun Pietru

Mużika: Mro. Michael Bugelli
Versi: Joe Julian Farrugia

11.00p.m.

Mat-tmiem tal-Programm tal-Banda Birżebbuġa AD 1990, il-Banda San Pietru fil-Ktajjen tidħol f’Misraħ il-Knisja, fejn nassistu għal filmat u kanzunetti ppreparati mill-Kummissjoni Żgħażagħ Ajklieri u wara jsegwi t-tlugħ tal-istatwa  fuq il-pedestall  fost l-entużjażmu tal-folla miġbura. Jindaqq l-Innu Marċ u l-Innu Popolari.  Ikun hemm ħruq tan-nar sinkronizatt mal-mużika min fuq il-bejt tal-każin u wara nar tal-art f’Misraħ il-Knisja.

 11:30pmNar tal-Art mill-Għaqda Mużikali San Pietru Fil-Ktajjen AD 1957

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: