Skip to content

Lejlet il-Festa 2011

August 6, 2011

  Is-Sibt, 6 ta’ Awwissu
Lejlet il-Festa.

Lejlet il-Festa

 
  08.30 a.m. Quddiesa li fiha jitkanta l-lnnu ta’ Ringrazzjament (Te Deum). Imexxi Rev. Dun Frans Schembri.  
  05.00 p.m.  Quddiesa.  
  06.15 p.m. Translazzjoni Sollenni mill-Kappella tas-Sagra Familja u wara Quddiesa Sollenni li fiha jitkanta I-Għasar bil-Malti, immexxija minn Mons. Louis Camilleri. Niftakru fil-Benefatturi ħajjin u mejtin tal-parroċċa.  
  08.00 p.m. Quddiesa ohra.  
  08.00 p.m. Il-Banda San Pietru fil-Ktajjen tibda marċ minn quddiem il-każin li jgħaddi minn dawn it-toroq : Santa Katarina, il-Knisja, Bajja is-Sabiħa, Triq Birżebbuġa, Misraħ il-Knisja.  
  08.15 p.m. Is-Soċjeta’ Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa AD 1990 tistieden lill-Għaqda Mużikali Marija annunzjata ta’ Ħal Tarxien biex tagħmel marċ mat-toroq ta’ Birżebbuġa li se jkun dawn:Misraħ il-Knisja, Brolli, Santa Rita, San Ġużepp, Birżebbuġa, San Ġorġ, Dawret il-Qalb Imqaddsa, Santa Marija, Santa Katerina, San Mikiel, San Pawl, il-Bajja s-Sabiħa, Triq Birżebbuġa sa Misraħ il-Knisja.  
  09.15p.m  Il-Banda San Pietru fil-Ktajjen tagħti bidu għal programm Vokali u Strumentali fuq il-planċier quddiem il-każin, taħt id-direzzjoni Surmast Direttur tal-Banda Mro. Vincent Bonnici bis-sehem tal Mezzo Sopran Lucienne Cassar, Amber Bondin u Bernard Busuttil. 

PROGRAMM MUŻIKALI TAL-BANDA SAN PIETRU FIL-KTAJJEN AD 1957

Allegro

Eine Kleine Nachtmusik

W.A. Mozart

March Coronation March (1849)

Giacomo Mayebeer

Waltz Estudiantina Emil Waldteufel
Mattinata Mattinata
L’Aurora di Bianco Vestita
Tkanta: Lucienne Cassar
Ruggiero Leoncavallo
Song Granada
Ikanta: Bernard Busuttil
 
Song One Moment in Time
Tkanta: Amber Bondin
Albert Hammond & John Bettis
Overture Egmont Beethoven
Song Vivo Per Lei
Ikantaw: Bernard Busuttil u Amber Bondin
Gatto Panceri & Valerio Zelli
Soundtrack Pearl harbour – War
Jidderieġi Matthew Fenech
Hans Zimmer
Arr: Erik Debs
Song Due canzoni – Surdato Innamorato
Tkanta: Lucienne Cassar
Luigi Denza
Arr. Frank Galea.
Song Mambo Sway
Tkanta; Amber Bondin
Pablo Bertran Ruiz
Overture Light Cavalry Franz Von Suppe

 

 
  11:30pm Spettaklu ta’ Nar tal-Art Mekkanizzat mis-Soċjeta’ Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa AD 1990.  
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: